Ghadiarwa Pokhari, Birgunj

Mankamana Temple, Gorkha

Bouddha Stupa, Kathmandu

Kulekhani, Makwanpur

Basantapur Darbar, Kathmandu

Nyatapola Temple, Kathmandu